четвер, 16 вересня 2010 р.

Запрошуємо

Готуємося до відкриття музею історії освіти гімназії №267.
ЗАПРОШУЄМО!

пʼятниця, 3 вересня 2010 р.

Завдання гімназії на 2010/2011 навчальний рік


30.08.2010 колектив гімназії зібрался на традиційну серпневу педраду, де визначив наступні перспективи розвитку гімназії.

Завдання гімназії на новий навчальний рік

1. Створення оптимальних умов для творчого розвитку особистості кожного вчителя і учня, формування предметних знань і вмінь як основи у засвоєнні предметних і ключових компетентностей.
2. Вдосконалювати систему вивчення іноземних мов в гімназії, що забезпечує реалізацію комунікативної компетенції з урахуванням особистісно зорієнтованого навчання.
3. Вибудувати індивідуальну модель роботи з кожним учнем, орієнтувати його на особистісні досягнення (шкільне портфоліо).
4. Розвинути його загальні здібності, здатність пристосовуватися до динамічних умов соціального й професіонального життя, до постійного самовдосконалення.
5. Дати можливість кожній дитині брати участь у різноманітних за формою і змістом видах діяльності.
6. Підвищити якість освітніх послуг.
7. Ростити гімназію як корпорацію (формувати команду однодумців, делегувати повноваження, розвивати форми самоврядування, громадського контролю, піклуватися про підтримку соціального статусу гімназії).
8. Формувати ціннісні орієнтири.
9. Продовжити роботу над проблемами:
• „Реалізація особистісно орієнтованих методик навчання та виховання через використання інформаційно-комунікаційних технологій як чинник якісної освіти”.
• „Реалізація особистісно орієнтованих методик виховання в процесі формування творчої особистості учня”.
10. Формувати свідомого громадянина, патріота рідної землі.
11. У навчально-виховному процесі забезпечувати духовну єдність поколінь, збереження родинних традицій, залучення дітей до народних звичаїв, обрядів, виховання в них національної свідомості й самосвідомості.
12. Підвищувати педагогічну майстерність колективу шляхом активної участі в роботі районних методичних об'єднань, конкурсах професійної майстерності різного рівня.
13. Забезпечувати психологічні умови для розвитку особистості учня шляхом упровадження в навчальний процес новітніх педагогічних технологій.
14. Забезпечувати умови для розвитку творчих здібностей учнів, реалізації їхніх природних задатків, нахилів, прагнення й здатності до духовного зростання через систему курсів за вибором, факультативів, гуртків, секцій, гімназійного наукового товариства „Дослідник”.
15. Формувати основи культури спілкування.
16. Роботу гімназійного самоврядування будувати за принципом: від колективної творчої справи – до роботи за інтересами – і до індивідуальної діяльності.
17. Продовжити роботу гімназії, спрямованої на збереження та зміцнення здоров'я учнів, прищеплення їм здорового способу життя.
18. Дотримуватися санітарно-гігієнічного режиму, здійснювати якісне медичне обслуговування учнів у гімназії, медико-педагогічний контроль за фізичним навантаженням учнів.
19. Активізувати роботу з профілактики дитячої злочинності та правопорушень, дитячого травматизму.
20. Зміцнювати і поповнювати матеріально-технічну базу коштом позабюджетних надходжень.
21. Створити безпечні умови з охорони праці для учнів і працівників гімназії, виховувати економічну, естетичну, правову та трудову культуру.
Завдання для профільних класів
1. Сприяти розвитку інтересів і здібностей учнів у вужчій, ніж в основній школі, сфері знань.
2. Розробити для кожного учня індивідуальну освітню трасу.
3. Підготовка до успішного продовження навчання у вищій школі.
4. Створити умови для формування успішних, конкурентноздатних випускників.

Головними показниками якісних змін мають стати:
1.Рейтинг навчального закладу.
2.Іміджелогічна культура вчителів.
3.Конкурентноспроможність випускників.

Пріоритети розвитку гімназії на 2010 — 2015 роки
1. Розробити перспективний план діяльності гімназії на 2010-2015 роки.
2. Підвищити якість освітніх послуг гімназії, їх відповідність національним, європейським та міжнародним стандартам і вимогам.
3. Модернізувати навчальні робочі плани, програми, зміст навчання.
4. Запровадити інноваційні підходи, форми, методи і засоби навчання.
5. Створити веб-сайт гімназії.
6. Придбати програмні засоби навчання.
7. Оновити комп’ютерну базу.
8. Залучати громадськість до вирішення матеріальних та освітніх проблем гімназії.
9. Активізувати діяльність гімназії в міжнародному та європейському освітньому просторі.
Директор гімназії, вчитель-методист, відмінник освіти України,
відмінник столичної освіти
Свирида Людмила Василівна

вівторок, 15 червня 2010 р.

НАУКОВА РОБОТА ГІМНАЗІЇ


Навчально-виховна та наукова робота гімназії гарантує …- наукову організацію навчального процесу;
- реалізацію системи факультативів, курсів, спецкурсів, творчих лабораторій, гуртків.
Новизна та актуальність!На сьогоднішній день в освітньому просторі гімназії запроваджені технології соціально-етичного маркетингу, а саме:
- курс “Основи маркетингу для школярів” (для учнів 9-х - 10-х класів);
- соціалізація учнів у напрямку вибору професії (відвідування учнями гімназії реальних закладів з метою безпосереднього ознайомлення з професіями);
- ознайомлення учнів гімназії з функціями маркетингу (розробка власних бізнес-проектів та їхній захист).

Наші досягнення роботи з обдарованими учнями гімназії в 2009-2010 навчального року
В цьому навчальному році ми маємо 32 учні, які стали призерами ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з базових дисциплін та 33 призери І (районного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України, з них 2 учні стали переможцями ІІ (міського) етапу, а саме: Харламова Ганна (учениця 11 А класу) та Поправка Анастасія (учениця 9 В класу), секція англійська література.
Денисенко Віта Іванівна, заступник директора з іноземних мов

четвер, 3 червня 2010 р.

Діловий портрет гімназії


В гімназії навчається 885 учнів, працює 81 учитель.

За освітою:
- вища – 77
- середня спеціальна – 4
За категоріями:
- вища – 34
- перша – 9
- друга – 17
За званнями:
- вчитель-методист – 13
- старший учитель – 12
У складі гімназії 1 кандидат наук.
В гімназії працює учнівське наукове товариство «Дослідник» в складі Київської Малої Академії наук. Виконувались 39 науково-дослідницьких тем у 18 секціях МАН, працювало 27 учнів.
Виконано і захищено 21 проектну роботу.
Найцікавішими були проекти:
- Зелена сукня України
- Видатні українці
- Домашні улюбленці
- Осінь золота
- Людина і Всесвіт
- Україна у житті та творчості зарубіжних письменників
- Права людини
- Історія України в національній валюті
- Я і Україна
- Світ прекрасний навколо тебе
- Наш родовід.
За результатами досліджень випущено газети, збірки творчих робіт, оформлено альбоми.
Вчителями опубліковано 18 праць в педагогічній пресі.
Гімназією організовано і проведено 12 науково-практичних масових заходів, вчителі виступали на конференціях, семінарах.
Відбувся підсумковий звіт експериментального дослідження «Соціально-етичний маркетинг в педагогічній організації культурного дозвілля школярів» на рівні ГУОН і НАПН України (Інститут післядипломної освіти і освіти дорослих).
Експертна комісія ГУОН рекомендувала завершити експериментальне дослідження 2007-2010 років «Соціально-етичний маркетинг в організації культурного дозвілля школярів» з упровадженням у навчально-виховний процес гімназії.
Гімназія здійснювала підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
У навчальному році підвищили кваліфікацію 13 учителів.
Міжнародна співпраця: підтримуються сталі зв’язки з навчальними закладами 3 країн, співпрацюємо в Міжнародній телекомунікаційній мережі «IEARN».

Директор гімназії, вчитель-методист, відмінник освіти України,
відмінник столичної освіти
Свирида Людмила Василівна

пʼятниця, 26 березня 2010 р.

Гімназія № 267 в IEARN-проектах


Національні та міжнародні Інтернет - проекти:

Подарунок для мами - координатори проекту:
- Іванкова Т.В., Резник Р.І.
http://mutter267.blogspot.com
Что в имени тебе моем? - координатор проекту -Кузнецова Г.І.
http://streetname267.blogspot.com
Моя Україна - координатор проекту - Григорьева Н. М. http://ukraina267.blogspot.com
Вчителю, передтвоїм ім'ям схиляюсь я... - координатор проекту - Доломанська В.В.
http://lg-lim267.blogspot.com
Мій край - легенда - координатор проекту - Барзиловська Н.В.
http://legenda-267.blogspot.com
Світом править кохання... - координатор проекту - Доломанська В.В.
http://leg-267.blogspot.com
Ми - за життя без наркотиків - координатор проекту - Акуленко Л. В.
http://tyrbota267.blogspot.com
Christmas card - координатор проекту - Гапон С. В.
http://christmas267.blogspot.com
Семенова Тетяна Костянтинівна - координатор гімназії

пʼятниця, 29 січня 2010 р.

Корпоративна символіка

Гімн Гімназії
Слова Дубового Сергія
Музика Брохуна Володимира

Сонце ранок новий почина,
І проміння так сяє барвисто,
В знань країну пора вирушать,
Кличе дзвоник усіх голосисто.
Я ступлю на знайомий поріг,
Нас гімназія радо зустріне,
Я знайду серед тисяч доріг
Лиш одну, що так душу зігріє.
Приспів:
Ми в гімназії наче сім’я,
Ми усі в ній єдина дитина
Кожен вчитель і кожна дитина
Неповторні, такі різні Я.
Будь найкращою ти від усіх,
Ми зусиль докладаємо не мало,
Щоб гімназію всі прославляли
Номер двісті шістдесят сім.

Конкурентні переваги гімназії:
- висококваліфікований педагогічний колектив;
- досконале вивчення іноземних мов (англійська, німецька, французька мови);
- плідна робота учнівського самоврядування;
- високі показники районних та міських олімпіад, захиcту
науково - дослідницьких робіт Малої академії наук;
- високі результати зовнішнього незалежного оцінювання;
- розгалужена структура виховної роботи;
- авторські програми курсів;
- співпраця з вищими навчальними
закладами міста Києва;
- міжнародні зв’язки.

Загальна інформація


Навчальний заклад був заснований 1 вересня 1987 року як середня загальноосвітня школа №267.
1 вересня 2007 року школа відсвяткувала своє 20-річчя, змінила статус і стала гімназією №267 м. Києва.
В складі гімназії залишилася спеціалізована школа І ступеня (початкові класі).
З 1класу діти вивчають, крім загальних базових дисциплін, інформатику, англійську мову (поглиблено), мають змогу вивчати курс орігамі за авторською програмою учителя початкових класів Іванкової Т.В. Працює група продовженого дня для учнів 1 – 4 класів, де діти харчуються, виконують домашні завдання, відпочивають, відвідують гуртки, секціїї.
Починаючи з 5-го класу, учні крім поглибленого вивчання англійськоі мови, вивчають німецьку, як другу іноземну, з 8 класу – французьку, з 3 по 9 клас вивчають факультативно російську мову.
Для учнів 2 - 11 класів введені курси, які діти можуть вивчати за власним бажанням:
5 класи – розв'язування задач з логічним навантаженням;
6 класи – Logo (спецкурс з інформатики);
6 - 7 класи - країнознавство;
8 класи - комп'ютерна графіка;
9 класи – гіди – перекладачі, соціальний маркетинг для школярів; 11 класи – ділова українська мова, ділова англійська мова (бізнес – курс);
2 - 4 класи - англійська мова у грі.
Працює гурток «Школярик» - підготовка дошкільнят до навчання в школі.

Місія гімназії:
- примноження інтелектуального потенціа-
лу України;
- набуття учнями знань понад обов'язком
вий загальноосвітній стандарт;
-реалізація індивідуальних творчих здіб-
ностей і обдарувань учнів;
- виховання яскравої особистості, яка
спрямована в своїй діяльності на розвиток
духовності, формування громадянина України і Світу.

Пріоритети гімназії:
- якість навчання;
- освіта та виховання здібної до філологічних наук
учнівської молоді;
- духовність;
- креативність та інноваційність;
- культурне дозвілля учнів.
Громадське самоврядування:
- рада гімназії;
- батьківська та піклувальна рада;
- благодійний фонд “Школа”.

Міжнародне співробітництво
(мовленнєва практика, телемости,
проектна діяльність, туристські поїздки )

Наші контакти

м. Київ, вул. Вербицького, 7-а
(044) 560 92 56
(044) 560 92 56 - факс

E-mail: gymnasium267@gmail.com,
gymnasium267@school-267.inet.ua